Subsidies

Het Openluchtspel Dijkerhoek zou niet plaats kunnen vinden zonder de inzet van al die betrokken vrijwilligers, acteurs, de regisseur, en andere belanghebbenden. Ook zijn we afhankelijk van subsidies.

We mogen met trots zeggen dat we al een aantal mooie subsidies ‘binnen hebben gehaald’, waardoor we ons Openluchtspel nog mooier vorm kunnen geven. We willen in het bijzonder het VSB Fonds en de Gemeente Rijssen-Holten bedanken voor hun gulle bijdrage. Samen zorgen we voor een onvergetelijk evenement in Dijkerhoek in september!

Subsidieverstrekkers

Het Openluchtspel Dijkerhoek kan niet bestaan zonder (financiële) steun.

In de voorbereidingen voor het Openluchtspel editie 2024 hebben we mooie financiële bijdragen mogen ontvangen van het VSBfonds en het Nutfonds.

VSBfonds ondersteunt inititatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Het Openluchtspel heeft een bijdrage gekregen om samen “het verhaal van …” het Openluchtspel 2024 te ontwikkelen. Inmiddels werkt de schrijversgroep enthousiast aan het verhaal en deskundigheidsbevordering.

Het Dijkerhoeks Amateur Toneel brengt daarnaast, in aanloop naar het Openluchtspel, een toneelspel onder leiding van Monica van Mierlo. Het Nutfonds ondersteunt hierbij.

We zijn erg blij met de (financiële) steun!